top of page

שלום רב חברים

מצטערים שאנחנו מקשים עליכם למצוא אותנו, זה נחוץ למען ביטחוננו.

כדי להגיע לרמז למיקומנו, עליכם להכין סולם מהקרשים והחבלים, לטפס עליו ולפתוח את התיבה הנעולה.

המפתח לפתיחת התיבה הוא פתרון שלושת החידות שקיבלתם.

 

בהצלחה

bottom of page