top of page

ברוכים הבאים
בתחנה זו עליכם ללכת על צמד מגלשים תוך  כדי תיאום ושיתוף פעולה ולעבור מרחק מסוים שאותו יראה לכם המדריך. את כל זה עליכם לעשות מבלי לרדת  מהמגלשים, מי שיורד מוחלף ע"י חבר קבוצה אחר ,  בעת ההליכה עליכם לאסוף חלקי פאזל ולצרפם לערימת החלקים שתורכב ע"י שאר אנשי הקבוצה

מצאתם את התשובה?

תשובה

 כל כבוד

התחנה הבאה נמצאת למרגלות המגדל הגדול, לפני יציאה אל המשימה קחו מהמדריך דף זיהוי לדגים , את המשימה הבאה תקבלו רק לאחר שתתנו למדריך את הדף פתור.

בהצלחה 

bottom of page