top of page

ברוכים הבאים לתחנה הראשונה

בתחנה זו עליכם לחצות את הביצה בעזרת זוג המסילות תוך כדי הליכה מתואמת ואיסוף החיות שנתקעו בביצה, לאחר שאספתם את החיות מצאו מה משותף לכל החיות ואת התשובה הפכו לערך גיאומטרי ואותו הקלידו בתיבה שמתחת. 

מצאתם את התשובה?

תשובה

כל הכבוד!
ראשית, שמרו את הקוד - 2020.

הוא חשוב בהמשך 

שנית, המשיכו לתחנה מספר 2.

bottom of page