top of page

שלום חברים

הגעתם למחנה בו הניצולים בנו את המחסה .על מנת לקבל את הרמז למציאת הניצולים ולהמשך המשימה עליכם להכין מבנה גבוה יציב שעומד ללא עזרה ולא נשען על חפצים אחרים.

הם את המבנה תצרו בעזרת במבוקים וניילון הנצמד.

אסור לבנות תורן או אנטנה.

תכננו לפני הביצוע.

יש לכם 20 דקות לצורך העניין. 

בהצלחה

תשובה

רמז לתחנה הבאה...

שם גם מי שאינם חזקים פיזית,

יוכלו לתרום את חלקם

 ולפתור את המשימה.

bottom of page