top of page

שלום חברים

בתחנה זו עליכם להעביר את הדלי עם הדברים שבתוכו מצד אחד של התעלה לצד השני.

אסור לכם להעביר את הדלי בדרך היבשה או להפיל את הדברים שבתוכו, לצורך העניין יש לכם מספר אמצעים,

לאחר שהעברתם את הדלי פתרו את החידה שבדלי .

התשובה לחידה היא הקוד להמשך.
בהצלחה 

מצאתם את התשובה?

תשובה

רמז לתחנה הבאה...

אני צמוד  לחוף מיוחד, בשמי מופיעה הסיבה שתיירים מגיעים לאילת בחורף ואינני מכוסה ע"י מלונות

bottom of page