top of page

שלום רב

בתחנה זו יש שתי חידות-

1. עליכם לספור את כמות החלונות שיש בחלק המצפה שמתחת למים.

2.עליכם להגיע ל 10000 נקודות בדיוק ע"י חישוב המספרים של 16 דגים שמספריהם מופיע בחלק התחתון של המצפה, ליד כל דג יש מספר.

בהצלחה .

תשובה

כל הכבוד 

עכשיו עליכם להגיע לתחנה הבאה...

התחנה הבאה נמצאת במקום בו נוכל לראות את הקורל
2000 ביבשה ולא בים.

משימה לדרך - לפני הגיעכם לתחנה עליכם להצטלם כשאתם עושים פירמידה על רקע תמונת המצפה

bottom of page