top of page

הגעתם למקום שבו היה מחסן הציוד של הניצולים, אך

כתוצאה מסערה חזקה נפער פה בולען וחפצים נפלו לבור.

עליכם לדוג חפצים מתוך הבולען בעזרת הקרס מבלי להיכנס לבולען.

מתחת ל 6 חפצים יש רמז למספר הקסם שיוביל להמשך.

העזרו בדף שהשאירו הניצולים כדי להבין איזה חפצים 

כדאי להוציא .

 

בהצלחה

מצאתם את התשובה?

תשובה

אלופים! הרמז לתחנה הבאה –

הוא גבוה, בנוי מעשה אדם, הוא מבודד אותנו מהסביבה בחורף ובקיץ.

bottom of page