top of page

הגעתם לנקודה בה הטמינו הניצולים רמזים לפתיחת התיבה,

שבה נמצא עוד רמז למקום המצאם.

ראשית עליכם להרכיב מצורות העץ אותיות ועליהן תמצאו רמזים.

באותו הזמן, הציבו 6 אנשים בתוך הרשת, כך שלא יהיו באותה השורה טור או אלכסון.

בסוף כשכולם במקום, קחו את החבל והעבירו בין 6 האנשים, בלי לחזור, רשמו את המספר שהתקבל. אסור שהחבל יעבור דרך אותם 2 נקודות פעמיים.

בסיום המשימה חברו את כל המספרים שמצאתם כדי לפתוח את התיבה .

 

בהצלחה

תשובה

כל הכבוד 

עכשיו עליכם להגיע לתחנה הבאה...
 

בתחנה זו נמשיך לעשות את מה שאנחנו, עושים בין תחנה לתחנה רק באופן יותר מתואם.

בהצלחה

bottom of page