top of page

שלום לכם !

בתחנה זו יש מספר משימות שבסופם תקבלו את הקוד להמשך .

משימה ראשונה -לפניכם רשת של 6*6 עליכם להציב 6 אנשים בתוך הרשת 

מבלי שיהיו באותה שורה, טור או אלכסון.

משימה שניה- לפניכם מספר ערימות חלקי עץ כל ערימה היא אות או צורה אחרת .

M,H או צורה של חץ בלי כנפיים.

תשובה

כל הכבוד 

עכשיו עליכם להגיע לתחנה הבאה...

 אני מבנה מהוותיקים  באזור, צורתי מוזרה ושמי מבשר על צורתי, מצד אחד אני משקיף על הספינות היוצאות ומצד שני על הרוכלים, התחנה נמצאת לידי. 

בדרך לתחנה הבאה  יש לכם משימה -

עליכם להצטלם על סירה או יאכטה או לידה כשהיא מאחוריכם.   בהצלחה....

bottom of page