top of page

שלום לכם !

בתחנה זו יש מספר משימות שבסופם תקבלו את הקוד להמשך .

משימה ראשונה -לפניכם רשת של 6*6 עליכם להציב 6 אנשים בתוך הרשת 

מבלי שיהיו באותה שורה, טור או אלכסון.

משימה שניה- לפניכם מספר ערימות חלקי עץ כל ערימה היא אות או צורה אחרת .

M,H או צורה של חץ בלי כנפיים.

תשובה

     ,כל הכבוד 
התחנה הבאה נמצאת במקום בו נמצאים פסלים
        .של חיות ים שילדים אוהבים לטפס עליהם
בדרך לשם במידה ולא השלמתם את הדגל  כנסו לסככת היצירה והשלימו אותו ,  לא תוכלו לסיים  את המרוץ בלי דגל.

bottom of page