top of page

    חידון על העיר אילת

 1. כמה ראשי עיר היו לאילת מאז הכרזתה כעיר?
  1. 4       2. 6       3. 9     4. 8    5.  3

   

 2. באיזו שנה הוקמה אילת?
  1. 1948  2. 1967   3. 1949   4. 1960

   

 3. כמה מלונות יש לרשת ישרוטל באילת ?
  1. 6    2. 8   3. 9   4. 4  5. 7

   

 4. כמה בקתות היו במשטרה הבריטית באום רשרש בעת כיבושה.
  1. 1   2. 3    3. 7   4. 5   5. 0

   

 5. מה שמה של השכונה החדשה באילת?
  1. צאלים  2. שחמון  3.אלמוג   4. מערב   5. אורה

   

 6. כמה תושבים מונה אילת ?
  1. 40000   2. 20000          3. 52000        4. 2000         5. 65000

   

 7. מהו המלון הכי דרומי באילת שמקבל אורחים?
  1. ים סוף     2. אורכידאה     3. אגמים    4. הנסיכה   

 8. מהו קו המצופים 300 מטר במפרץ אילת ?
  1. גבול השחייה  2. תחום דייג   3. גבול הממונעים    4. סתם

   

 9. איזה אפשרות מהבאות הן ערים תאומות של אילת?
  1. קאמן וניו יורק   2. אריקה ודהב    3. אנטיב ולוס אנג'לס   
  4. יאלטה וצידון    5.  לונדון ופרנקפורט

   

 10. מה ממוצע המשקעים הרב שנתי באילת ?
  1. 25 מ"מ   2. 10 מ"מ   3. 50 מ"מ   4. 125 מ"מ   5. 40 מ"מ

  ** חברו את מספרי התשובות שקיבלתם והכפילו בעשר את המספר שיצא מסרו   למדריך
   

bottom of page