top of page

שלום לכם 

בתחנה זו עליכם להוציא בקבוקון קטן מתוך הצינור בשיטת הכלים השלובים.

עליכם למלא את הדלי הירוק במים עד מחציתו מבלי להזיזו, לצורך זאת יש לכם דליים שחורים .

לאחר שמילאתם מחצית מהדלי במים עליכם להכניס מים לתוך המיכל הכחול בעזרת מזרקי המים מבלי לעבור את הדלי הירוק.

ברגע שיהיו מספיק מים בצינור יצא הבקבוק עם הקוד להמשך.

מצאתם את התשובה?

תשובה

אתם מעולים! התחנה הבאה...
במשך שנים חלמנו שהיונה תביא לנו את זה עם עלה של זית ואז נוכל לשבת על שפת המים בלי גלים מסביב, בעברי נחשבתי לפלא טכנולוגי גדול, טעות קטנה בחשיבה   או בחישובים הפכה אותי לפיל לבן או יותר נכון ירוק

bottom of page