top of page

שלום רב !
המשימה בתחנה זו מחולקת לשניים.
בחלק הראשון עליכם לבנות מקל ארוך, שאיתו תוכלו למשוך את הדלי אליכם.
את הקוד שתמצאו בדלי, הקלידו למטה והמשיכו לחלק השני של המשימה.

מצאתם את התשובה?

תשובה

המשך המשימה
עליכם לענות על שלוש שאלות בנושא ההתיישבות באזור.

  1. איך קראו למתקן ההתפלה הראשון שהיה בארץ ואיפה הוא היה?

  2. מי היה איש התמרים שנחשב למחדש ענף התמרים שבזכות חלומו התפתח ענף התמרים בישראל ואיפה ממוקמת אנדרטה לזכרו באזור. 

  3. ציינו 5 שמות יונקים גדולים הקיימים באזור.

 

בסיום יש לפרק את המקל ולחזור לנקודת ההתחלה שם תציגו את התשובות לכל התחנות.
בהצלחה.

bottom of page