top of page

שלום לכם ,

במסגרת ההתיישבות באזור עליכם לבנות בדקות הבאות מגדל במבוק מ 10 במבוקים, על המגדל לעמוד בתום 10 הדקות לבד בלי מגע אדם או תמיכה .

במקביל או  אחריו עליכם לפתור שלוש שאלות

  1. מה שנת הקמת קיבוץ אילות בנקודה הנוכחית?

  2. כמה נפשות היו בקיבוץ בהקמה?

  3. באיזה חודש הוקם הקיבוץ?

לאחר פתרון השאלות חברו את המספרים שקיבלתם ואת המספר שייתן לכם המדריך והכניסו את הקוד בתיבה למטה.

בהצלחה

מצאתם את התשובה?

תשובה

אלופים! הצלחתם במשימת הבמבוק
הקוד שלכם להמשך - 1962
המשיכו למשימת הקליעה למטרה 
בהצלחה 

bottom of page