top of page

רמז לתחנה הבאה -

התחנה הבאה באוויר הפתוח ולא בחדר.

שם תמצאו חידות לפתור שאת כולם חייבים להשלים כדי לצאת לדרך.

bottom of page