רמז למיקום למשימה הבאה –

דברים שחשובים להמשך, בעזרתם נוכל להגיע לפתרון הם היו שייכים לניצולים

חפשו במפה

בהצלחה