top of page

ברוכים הבאים לתצפית ,

אנא הקדישו רגע להתרשמות מהנוף המדברי ולפארק הולנד.

המשימה בנקודה זו היא לזהות 6 שלטים הנמצאים בינכם ובין השביל, לקרוא את הכתוב עליהם ולמצוא את המשותף בין כל השלטים.

את התשובה יש לכתוב בתיבה שמתחת ואז תקבלו את קוד התחנה.

מצאתם את התשובה?

תשובה

הצלחתם! פיצחתם את הקוד
הקוד שלכם לתחנה הוא - 74

מתחנה זו אתם ממשיכים לתחנה מספר 4 המגדלים.

בהצלחה

bottom of page