top of page

שלום לכם 

בתחנה זו עליכם לדוג חפצים בעזרת גלגל השמש עם החבלים , עליכם לצבור לפחות 500 נקודות בשביל להמשיך הלאה.

אסור להיכנס למעגל .

את הקוד תקבלו עם סיום המשימה.

מצאתם את התשובה?

תשובה

אלופים! הרמז לתחנה הבאה –

אני במקום מרכזי באזור , בעבר פעלו בי מסעדה תימנית ומסעדה סקוטית.

שמי הוא כשם אחת מנשות נשיאי ישראל .

הנשיא החמישי.

משימה לדרך- עליכם למצוא חנות של KSP ולצלמה ברקע לפני התחנה הבאה

bottom of page